020 7341 050 myynti@a5.fi

A5 Group Oy:lle myönnetyt sertifikaatit

ISO 9001: Kansainvälinen ISO 9001 -standardi asettaa vaatimukset organisaation laadunhallintajärjestelmälle. ISO 9001 on maailman tunnetuin laadunhallintajärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen työkalu. Organisaation tavoitteita tukeva ISO 9001 dokumentoi yrityksen prosessit, käytännöt ja vastuut. Huolehdimmekin aktiivisesti siitä, että kaikki toimintamme on ISO 9001 -standardin mukaista.

Ecovadis – yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen toiminta (CSR, Corporate Social Responsibility): EcoVadis arvioi yrityksen toiminnan vastuullisuutta ympäristöasioiden, työelämän käytäntöjen, eettisten toimintatapojen ja kestävän hankinnan
näkökulmista. Saavutimme arvioinnissa pronssitason (CRS Raiting bronze) tunnustuksen, johon on yltänyt 13 % toimialamme yrityksistä.

ISPM 15 -standardi: Yrityksemme valmistamat tuotteet täyttävät myös ISPM 15 -standardin puiselle pakkausmateriaalille ja sen valmistajalle asettamat vaatimukset. Standardi on laadittu, jotta metsä- ja puutavaratuholaiset eivät leviäisi kansainvälisessä kaupassa käytettävän puisen pakkausmateriaalin välityksellä, ja alan vastuullisena toimijana huolehdimmekin siitä, että kaikki tuotteemme ovat ISPM 15 -standardin vaatimusten  mukaisia.